سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عرفان گوهریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، پردیس فنی، دانشگاه تهران
حسن توکل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، پردیس فنی، دانشگاه تهران
دنیا گوهریان – دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر، دانشگاه پوترا، مالزی

چکیده:

در سالهای اخیر پیشرفت زیادی در زمینههای مختلف هوش مصنوعی که شبکههای عصبی از آن جمله می باشند انجام شده است. استفاده از این شبکهها در پیشبینی و تخمین پارامترها در بسیاری از مسائل مختلف علمی و مهندسی رواج و توسعه بسیاری پیدا کرده است که اساس کار این شبکه ها بر پایه کشف روابط تجربی از وقایع اتفاق افتاده در گذشته است. با رشد این مطالعات انواع مختلفی از شبکهها تنظیم شدهاند که عملکرد هر یک بسته به استفاده مربوطه متفاوت خواهد بود. از طرفی امروزه برای مدیریت بهینه منابع آبی پیشبینی اجزا این سیستم، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است . با توجه به اهمیت این موضوع در این تحقیق به کمک شبکههای عصبی مصنوعی مختلف مانند شبکههای عصبی بازگشتی، شبکههای عصبی پویا، شبکههای عصبی آماری و غیره اقدام به تهیه مدلی جهت پیشبینی حجم ذخیره در مخازن سدها گردیده است. برای بررسی این مدل سد لار که در فاصله ۳۵ کیلومتری شهر رودهن قرار گرفته است و از اهمیت ویژه ای برای تامین نیاز آب شهر تهران برخوردار است در نظر گرفته شده است. با استفاده از مقایسه مدلهای مختلف ساخته شده قادریم گزینههای متعددی از نتایج را بررسی و عملکرد بهترین مدل را برای پیش بینی شرایط آینده در اختیار داشته باشیم. نتایج بدست آمده از این مدلسازی نشان دهنده کارآیی مدل به عنوان ابزار شبیه سازی در بررسی سناریوهای مدیریتی آب مخازن سدها می باشد.