سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

انوشیروان فرشیدیان فر – استادیار
حمید دلیر – دانشجوی کارشناسی ارشد
سارا شایان امین – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

این مقاله کاربرد روش مدلسازی گسترده متمرکز مدلسازی مرکب را جهت یافتن پاسخ فرکانسی ارتعاشات پیچشی روتورهای دوار نشان میدهد دراینجاسعی شده است تا محدودیت متمرکز بودن آخرین عنصر مدل از میان برداشته شو د روش ساده و از لحاظ محاسباتی درمقایسه با حلهای تحلیلی معادل دارای جذابیت خاصی می باشد جهت نشان دادن همه منظوره بودن این روش مثالی که دارای کاربردهای صنعتی وسیعی می باشد آورده شده است و مدل عمومی پارامتری دو مرحله ای گسترده متمرکز گسترده distributed-lumped distributed که برای پیشگویی پاسخ فرکانسی سیستم استفاده شده است بکارگرفته می شود این مطلب نشان داده است که پیشگویی های روش مدلسازی گسترده ‌متمرکز به خوبی با نتایج حل تحلیلی مطابقت دارند.