سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرخ علویان قوانینی – کارشناس ارشد رشته مهندسی آب هیدرولیک دانشگاه تهران
محرم دولتشاهی پیروز – استادیار رشته مهندسی سواحل ودریا دانشگاه تهران

چکیده:

طراحی یک سکو یکی از مهمترین مراحل روند ساخت و اجرای آن می باشد که مستلزم صرف وقت و هزینه ی زیادی است امروزه یکی از اهداف مهندسین تعدیل هزینه و وقت مورد نیاز در طراحی ها و اجراست یکی از روشهایی که دراین رابطه بسیار مورد توجه مهندسین قرارگرفته است استفاده از مدلهای آماری و محاسباتی مانند شبکه های عصبی مصنوعی و مجموعه های فازی است اینگونه مدلها چنین عمل می کنند که در اصل مراحل میانی پیچیده ی طراحی را حذف می کنند به این صورت که با گرفتن ورودی مثل یک شرط اولیه خروجی مورد نظر را تولید می کنند دراین تحقیق با استفاده ازروش شبکه های عصبی مصنوعی وزن بهینه ی جاکت سکوهای دریایی بدست آورده می شود برای رسیدن به این هدف از یک نرم افزار کامپیوتری برای مدل کردن جاکت استفاده شدها ست