سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین بلندی – دانشیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید طباطباوکیلی – استاد دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت
محمدحسین اکبری – دانشجوی دکتری مخابرات
بهمن قربانی واقعی – استادیار دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تعیین موقعیت یک ماهواره ارتفاع پایین LEO) همواره یکی از زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه در کنترل و مخابرات بوده است. در روش چهار ایستگاه با استفاده از اختلاف زمان رسیدن سیگنال TDOA) بیکن و یافتن محل برخورد هذلول یهای مکان هندسی، موقعیت ماهواره معین می شود. در این مقاله روش تعیین موقعیت بدون ابهام تک مسیره، چگونگی برچسب زنی زمانی، فرآیند همزمان سازی ایستگا ههای زمینی و روش های ثانویه همزمانی پیشنهاد شده است