سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد شهرکرد
فرزاد خلیلی اصفهانی – هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه غیرانتفاعی نقش جهان اصفهان
مهدی زمانی – هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرکرد

چکیده:

دراین مقاله به شناسایی مناسب ترین مکان دراستان زنجان برای استفاده از انرژی خورشیدی به منظور گرمایش ساختمان ها پرداخته شده است به این منظور ابتدا با استفاده از آمار میران ابرناکی ۴ ایستگاه همدیدی استان تعداد روزهای پرتابش شمارش شده و میانگین ماهیانه و سالانه آنها محاسبه گردید نتایج نشان داد که خرمدره بیشترین تعداد روز افتابی و زنجان کمترین تعداد روز افتابی را دارد همچنین زنجان بیشترین تعداد روز ابری و خدابنده کمترین تعداد روز ابری را دارا می باشد از نتایج دیده می شود که ایستگاه های استان زنجان دربیش از ۵۰درصد از سول سال دارای آسمان صاف و آفتابی بوده اند که نشان دهنده این امر است که استان زنجان از استعداد و قابلیت نسبتا خوبی برای استفاده ازانرژی تجدید پذیرخورشیدی برخوردار است