سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید رضا مقدسی – دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این نوشته ابتدا مشخصه های موضعی تصاویر معرفی معرفی می شوند و روش های مختلف برای شناسایی مشخصه های موضعی مناسب که بیشترین میزان اطلاعات از محتوای تصاویر را ارائه می دهند بررسی می شوند.در این قسمت ابزارهای داده کاوی و آموزش بدون یادگیری مخصوصا ابزار های غیر خطی مفید هستند.سپس روش های کار آمد برای توصیف محتوای تصاویر به کمک این مشخصه ها ارائه می شود.نکته مهم در این راستا این است که اگر چه تعداد مشخصه های موضعی مناسب زیاد است اما نمایش یک تصویر به کمک آنها منجر به یک بردار معرف برای تصویر می شود که به شدت تنک است.سپس روشهای جدید در مواجهه با چنین شرایطی معرفی می شوند.