سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدحسن صالحی کسایی –
سیدفاضل موسوی –
قاسم جباری –
محمود دشتی –

چکیده:

با توجه به میزان مصرف گازوئیل در عملیات حفاری و انگیزش چاهها که سالیانه حدود ۱۵۰-۱۰۰ میلیون لیتر بالغ می گردد و با توجه به محدودیتهای ظرفیت تولید گازوئیل در داخل کشور، ارزش اقتصادی این فرآورده و وابستگی کشور به تأمین بخشی از نیاز از خارج پروژه ای تحت عنوان یافتنجایگزین مناسب برای گازوئیل مصرفی در عملیات حفاری و انگیزش چاههای نفت گاز در سال ۸۲ در معاونت فن ی (حفاری) تعریف گردید و توسط مجموعه همکاران این معاونت کلیه مراحل مطالعاتی ارزیابی های آزمایشگاهی برروی نفت خام، مازوت، ۳۶LC انجام شد نهایتا و پس از تجزیه تحلیل نتایج ارزیابی آزمایشگاهی موضوع بهره گیری و استفاده میدانی از ۳۶LC در عملیات حفاری، پیگیری و اجرا گردید به استناد نتایج حاصله و با توجه به ملاحظات ایمنی، اقتصادی و کاربردی مناسبترین فرآورده دارای قابلیت جایگزینی با گازوئیل ماده ۳۶LC تشخیص داده شد و این ماده در دو حلقه چاه مورد ارزیابی میدانی واقع گردید که نتایج مطلوب و قابل توجهی حاصل گردید