سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میلاد محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
محمدرضا غلامیان – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

باتوجه به توسعه روزافزون پایگاه های داده درمیان کسب وکارهای تجاری ضرورت استخدام دانشی که درزمینه مدیریت ارتباط با مشتری راهگشا باشد به شدت احساس می شود یک دسته از چنین داده هایی اطلاعات خریدهای مشتریان یا داده های تراکنشی است باتوجه به پویایی که دررفتار خرید مشتریان دیده میشود دراین مقاله رویکردی ارایه شده تا بتوان الگوهای مناسبی ازاین رفتار پویا استخراج کرد بدین منظور رفتار مشتری به وسیله زنجیره مارکف مدل شد با این فرض که خریدهای اخیر مشتری وضعیت یا حالت مشتری را نشان میدهد سپس به کمک روش ماکزیمم درست نمایی احتمالات گذار تخمین زده شد بعد ازآن با استفادها ز الگوریتم ارزشیابی سیاست درفرایند تصمیم مارکف پرارزش ترین وضعیت ها شناسایی شد که درواقع الگویی است بهینه از خریدهای ممکن درچنددوره متوالی چنین مفهومی برای اولین بار دراین مقاله ارایه شده است.