سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهروز گلعین – اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
یعقوب محمد علیان – اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
یونس ابراهیمی – اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
فرهاد رفعت – اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور

چکیده:

دورگ گیری یکی از روش های اصلاحی درختان میوه است که جهت بهبود و تولید ارقام و پایه های جدید مورد استفاده قرار می گیرد و در مرکبات کاربرد فراوانی دارد. این پروژه به منظور دستیابی به رقم دیررس و تجاری جدید به مدت ۲۱ سال، از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۸۸ ، در چهار فاز انجام شده است. هدف از اجرای فاز اول این پروژه، دورگ گیری ب ین مینئولاتانجلو و نارنگی شانگشا و تهیه توده F1 جهت ارزیابی دورگ های حاصله بوده است. در فاز دوم پس از تولید میوه نوبر، بررسی مقدماتی کمی و کیفی میوه های دورگ شروع شد که ماحصل آن دستیابی به دورگ مینئولاتانجلو× شانگشا (یاشار ) است . سپس در فا زهای سوم و چهارم آزمایشاتی با هدف انتخاب مناس بترین پایه برای تیپ انتخابی (نارنگی یاشار ) در منطقه شمالی کشور به مرحله اجرا در آمد. نتایج نشان داد که نارنگی یاشار روی پایه سیتروملو دارای عملکرد بالا بوده و نسبت به ارقام دیگر نارنگی مانند پیج (به عنوان شاهد) عملکرد قابل ملاحظه ای دارد. این رقم میو ههای درشت، پر آب و بازار پسند، عطر و طعم قابل توجه، پوست نازک، چگالی بالا و رنگ جذاب دارد، اما مانند اکثر ارقام نارنگی، رقمی بذر دار و دارای سال آوری است. از طرفی نسبت TSS/TA آن در اواسط اردیبهشت ماه به ۷ می رسد که آن را در گروه ارقام دیررس قرار می دهد. در نهایت با توجه به مجموع نتایج بدست آمده در این تحقیق، نارنگی یاشار قابل معرفی به عنوان یک نارنگی جدید و دیررس و پایه مناسب آن در شرایط شمال کشور با رعایت شرایط خاک سیتروملو م یباشد.