سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالرضا بیگی نیا – استادیار دانشگاه شاهد_تهران
سید مجید احدی شعار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شاهد
حسن خلیلی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شاهد

چکیده:

سازمان ها برای افزایش عملکرد خودازطریق نوسازی استراتژیک و ایجادفرصتهای جدید پرمخاطره به کارآفرینی روی می اورند دراین میان یادگیری سازمانی یک راه موثربرای نوسازی استراتژیک محسوب میشود یادگیری سازمانی می تواند توانایی یک شرکت را برای تشخیص فرصت ها تقویت کند و کمک کندکه این توانایی هار ا به نحو موثری برای عملی کردن فرصت های جدید بکاربگیرند مقاله حاضرالگوی رفتاری جدیدی تحت عنوان یادگیری کارافرینانه را با رویکردی جدید و تحت عنوان شایستگی متمایز درکارافرینی مورد بررسی قرارمیدهد مرور ادبیات کارافرینی با این رویکرد نشان میدهد که دراین زمینه شش الگوی رفتاری یادگیری کارآفرینانه وجود دارد که عبارتنداز جستجوی فعال فرصتهای یادگیری یادگیری گزینشی و هدفمند یادگیری عمیق یادگیری پیوسته بهبود وضعیت و انعکاط درتجربه و انتقال تجربه قبلی به تجربه جاری یادگیری کارافرینانه بیشتر مستلزم تجربه مهارت دانش و یا دارا بودن نسبت های مربوط به یادگیری است.