سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا میبدی – آزمایشگاه محاسبات نرم دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا نصیری – آزمایشگاه محاسبات نرم دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله کاربرد آتوماتا های یادگیر در یادگیری مهار تهای فردی یک عامل فوتبال در دریافت توپ در حال حرکت و دریبل را مورد بررسی قرار میدهیم . دریبل کردن یک مهارت پیچیده است که در پیاده سا زی مهارتهای گروهی دیگر می تواند نقش موثری داشته باشد . هنگامیکه یک عامل از بین انتخاب های پا س، شوت ویا عبور از حریف ، عبور از حریف را انتخابمی کند قابلیت دریبل نقشی تعیین کننده دارد . مهارت دریبل مهارتی پیچیده است که در فوتبال انسانی نیز از عهده هر بازیکنی برنمی آید . دریبل قابلیتی نسبی است بدین معنی که ممکن است مانند فوتبال واقعی شیوه دریبل پیاده سازی شده برای عامل ما در برابر بازیکنان یک تیم موفق و در برابر بازیکنان تیم دیگری ناموفق باشد . مسئله دریافت توپ در حالت عمومی عبارت از حرکت به سمت توپ در حال حرکت و در اختیار گرفتن توپ می باشد . آتوماتای یادگیر جهت مناسب برای حرکت عامل فوتبال را برای حرکت به سمت توپ در حال حرکت تعیین می کند . در روش های پیشنهادی ابتدا عامل فوتبالیست را با یک آموزش جزیی غیر برخط آماده می کنیم . آتوماتای یادگیر سپس در حین بازی بصورت بر خط سعی در بهبود کارآیی عامل فوتبال از طریق سازگار نمودن او با تغییرات محیط مینماید .