سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید باقری گلزار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مهندسی برق رایانه و فناوری
فریبا کرمی سرخه چقایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مهندسی برق رایانه و فناوری
امیر مسعود افتخاری مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده مهندسی برق رای
علی برومندنیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

یادگیری در فرهنگ لغت عبارت است از بدست آوردن دانش و یا فهم آن از طریق مطالعه، آموزش و یا تجربه. همچنین گفته شده است که یادگیری عبارت است از بهبود عملکرد از طریق تجربه. اما یادگیری ماشین عبارت است از اینکه چگونه می توان برنامه ای نوشت که از طریق تجربه یادگیری کرده و عملکرد خود را بهتر کند. یادگیری ممکن است باعث تغییر در ساختار برنامه و یا داده ها شود. در این مقاله به معرفی و تشریح الگوریتم های یادگیری ماشین مهم خواهیم پرداخت.