سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا فرهنگی – کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
روح اله عبدالهی – کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت، تهران

چکیده:

در این مقاله روشی نوین بر اساس یادگیری عاطفی در انسان، جهت بهبود عملکرد سیستم کنترل فرکانس(LFC)درشبکه قدرت با در نظر گرفتن محدودیت نرخ تولید و گرمایش مجدد بخار در توربین ارائه شده است. کنترلر فوق شامل یک سیستم فازی- عصبی با ورودی تغییرات فرکانس و مشتق آن می باشد. جهت ارزیابی عملکرد سیستم از یک نقاد فازی استفاده شده است که بوسیله آن سیگنال استرس به منظور آموزش کنترلر تولید می شود تا بر اساس آن، کنترلر پارامترهای خود را در جهت کاهش استرس نقاد اصلاح کند . با مقایسه نتایج شبیه سازی سیستم با کنترلر عاطفی(ELIC)و ، کنترلرهای انتگرالی تناسبی(PI)انتگرالی تناسبی تطبیقی ،(API)،PD-FLCوGS-FLC در تغییرات ناگهانی بار، مشاهد می شود که استفاده از کنترلر عاطفی پایداری بالای سیستم، همگرائی سریع فرک انس همراه با نوسانات وundershoot بسیار کم را به همراه خواهد داشت.