سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داود شهیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
احمدرضا پیش بین – عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

تمام اقتصادها و کشورهای جهان هم اکنون با چالشی مشابه روبرو هستندو آن چال ش راه های کسب موفقیت در میدن رقابت جهانی و رسیدن به توسعه پایدار است از آنجایی که یکی از استلزامات رسیدن به توسعه پایدار آموزشی و یادگیری پایدار و مستمر است به ویژه آموزشی که در دسترس همه باشد و از طرف دیگر با توجه به رشد و توسعه اینترنت دردهه های اخیر و ارایه آموزش از طریق ان و با فراهم شدن امکان ارتباطات بی سیم و عرضه تلفن های همراه به بازار که این امکانات آموزشی را نیز عرضه می کردند نسلی نوین از یادگیری به نام یادگیری سیار از طریق ابزارهای الکترونیکی همراه ایجاد گردید. دراین مقاله سعی شده ابعاد گوناگون این شیوه یادگیری به عنوان عاملی موثر در آموزش و یادگیری انبوهی مطالعه و تاثیر آن در رسیدن به توسعه پایدار مورد بررسی قرارگیرد.دراین مقاله از روشمطالعه کتابخانه ای استفاده شده است و در پایان پیشنهاداتی سازنده برای استفاده هرچه موثرتر از یادگیری سیار برای رسیدن به توسعه پایدار ارایه شده است.