سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکرمی زاده – گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد
شهاب عباسی –
محمدرضا اکبرزاده توتونچی –

چکیده:

دراین مقاله از الگوریتمهای تکاملی برای آموزش رفتاری یک عامل مستقل روبات در یک سیستم چند عاملی مجموعه ای از روباتها استفاده شده است هر روبات به عنوان یک عامل دو رفتار پایه ای عدم برخورد با مانع از جمله دیوار و سایرعاملها و نیز رسیدن به اهداف خاصی که به آنها نقاط غذا گفته می شود از خود نشان میدهد هر روبات درنقاط غذا انرژی خود را باز می یابد سیستمهای فازی به دلیل قابلیت بکارگیری دانش انسانی روباستنس بالا و خاصیت تقریبگری عمومی موردتوجه بسیار قرارگرفته اند که دراین مقاله از آنها جهت تعیین زوایا استفاده شده است دراین مقاله مطابق با نوع عملکرد روباتها الگوریتمهای تکاملی وارد عمل می شوند و رفتار روبات را تصحیح می کنند به این صورت که پارامترهای قویترین عامل را براساس انرژی درونی اش در ضعیف ترین عامل که انرژی درونی آن به صفر رسیده اهست کپی می شود.