سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید آقاجانی کلجاهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمدمهدی عبادزاده – دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله به بررسی الگوریتم درختهای تصمیم فازی نوع دوم بازهایIT2FDTs) پیشنهادی میپردازیم. که یک الگوریتم کارا برای یادگیری مجموعه داده ها است. مجموعه دادههای استفاده شده در این درختها برای هر خصیصه، مجموعههای فازی نوع دوم بازهای میباشد. این مجموعههای فازی نوع دوم بازه ای توسط الگوریتم خوشهبندیFCM نوع دوم بازهای تولید و ایجاد میشوند. این الگوریتم، اجازهی تولیدIT2FDT هایی را میدهد که تفسیر و فهم آنها ساده است . برای نمایش کارایی روش پیشنهادی و همچنین مقایسهی آن با نتایج درختهای تصمیم فازی نوع اول، از دو مجموعهی محک بیماری تیروئید و سرطان سینه ، استفاده شده است. نتایج آزمایشات کارایی روش پیشنهادی را در مقابله با دادههای نویزی نشان میدهد.