سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا آذزبخت – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک

چکیده:

یکی از مهمترین تغیرات در ویرایش سوم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۸۴-۲۸۰۰) ،تغییر در طیف های طراحیآیین نامه می باشد. یکی از تغییرات مهم در طیف های ارائه شده، در ناحیه زمان تناوب های کم صورت پذیرفته است. با توجه به اینکه روابط ارائه شدهبرای محاسبه برش پایه ساختمان در این ویرایش از آیین نامه های بدون تغییر باقی مانده ،برآورد برش پایه برای ساختمان های با زمان تناوب کم غیر محافظه کار انه می باشد. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده و رویکرد سه آیین نامه معتبر جهانی نیز در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفته است. یک پیشنهاد ساده نیز در انتها برای اصلاح این چالش ارائه گردیده است.