سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طاهره اسلام زاده – بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز،
محمد زارع – بخش علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز،

چکیده:

فعالیت های صنعتی موجب آلودگی های زیست محیطی در مقیاس وسیع شده است.در دهه های اخیرپژوهش های زیادی به سوی کاربرد روش های زیستی پاک سازی هدایت شده است.یک گزینه، استفاده از گیاهان برای انباشت وزدودن آلاینده ها از محیط، و کاستن از پراکنش آن هااست.گیاه پالایی به عنوان یک فنآوری باصرفه،و دوستدار محیط زیست معرفی شده است. دراین پژوهش، ظرفیت چند گونه گیاهی که در یک باتلاق شور آلودهبه فلزات سنگین زندگی می کنند مقایسه شده است .میزان چهار نوع فلز سنگین در نمونه های آب زیر زمینی در منطقه بدون پوشش گیاهی ودر نواحی زیر پوشش این گیاهان مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که بین گونه های گیاهی مطالعه شده،گیاه سودا (Tamarix sowitziana) و گز (Suaeda aegyptiaca) توانبالایی( به ترتیب ۹۲ % و ۸۹ %) برای پاک سازی کروم و سودا تاحد ۹۰ % برای پاک سازی سرب برخوردارند.همه گونهای مورد مطالعه، در پاک سازی آب زیر زمینی موثرند