سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرشته محمدحسنی جور – ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بم

چکیده:

معدن مس سرچشمه کرمان، یکی از معادن روباز بزرگ جهان و یکی از قطب های معدنی و صنعتی کشور است. خاک این منطقه حاوی فلزات سنگین است. در چنین خاک هائی برخی از جمعیت های گیاهی مقاوم به فلزات سنگین می توانند رشد کنند که استراتژی غالب در اکثر آنها ممانعت در جذب فلز و محدودیت در انتقال آن می باشد، در حالی که برخی از آنها بر اساس جذب و تجمع فلز در بخش های مختلف خود عمل می کنند. در حال حاضر روش های متنوعی برای کاهش آلودگی خاک به کار می رود که یکی از این متدها استفاده از گیاه پالاییPhytoremediation) در حذف آلاینده ها از محیط می باشد. در این تحقیق به بررسی مقدار فلزات سنگین در خاک و گیاهان این منطقه و بررسی احتمال وجود گیاهان بیش تجمع کننده به منظور گیاه پالایی پرداخته شده است. در این پروژه گیاهان موجود در منطقه با خاک اطراف ریشه اطراف آنها جمع آوری گردید و پساز شناسائی گیاهان ، میزان عناصر مس و کادمیوم در خاک وگیاه اندازه گیری شد ( توسط دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی). نتایج تحقیق نشان داد که گیاهArtemisia aucheri میزان انباشت بیشتری از عنصر سرب را در بافت خود نشان داده به عنوان فراانباشته کننده عنصر سرب و گیاه Prosopis koelziana و Artemisia aucheri نیز میزان انباشت بیشتری از عنصر کادمیوم را در بافت خود نشان داده به عنوان فراانباشته کننده این عنصردر منطقه می باشند که قادر به تجمع فلزات سنگین در بخش های مختلف خود هستند .بنابراین از این گیاهان می توان به منظور گیاه پالائی استفاده نمود