سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل رفیعی پور – دانشجوی ارشد کنترل و مبارزه با علف هرز
محسن نجارچی – استادیار دانشگاه آزاد امیرکبیر اراک

چکیده:

با عنایت به اینکه نشت و نفوذشیرابه درخاک و آبهای زیرزمینی باعث تولید و گسترش آلودگیهای محیط زیست میگردد و انجام اقداماتی اساسی درخصوص درمان و پیشگیری آلودگیهای ایجاد شده از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد انتخاب یک روش زیست محیطی علمی و با صرفه اقتصادی امری ضروری و لازم الاجرا است مهمترین ترکیبات معدنی آلاینده فلزات سنگین بوده و میکروارگانیسم های خاک قادر به تجزیه آلاینده های الی هستند اما برای تجزیه میکروبی فلزات نیاز به آلی شدن یا تغییرات فلزی آ«ها وجود دارد که امروزه ازگیاهان برای این بخش استفاده میشود که ازاین جمله می توان به گیاه وتیور اشاره کرد استفاده ازوتیور برای اولین بار درسال ۱۹۹۰ به خاطرداشتن خصوصیات ویژه برای تیمارفاضلاب ها و پسابها به رسمیت شناخته شد و استفاده ازاندام هوای بریده شده این گیاه به عنوان خاک پوش مالچ درکنترل علف هرز قابل استفاده می باشد.