سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد پیمانی – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
محمدرضا مزدیان فرد – استادیار دانشگاه کاشان
فاطمه سادات شریعتمدار – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

رشدروزافزون جمعیت کشورها و فعالیت های صنعتی و کشاورزی ازیک سو و رعایت نکردن الزامات زیست محیطی ازسوی دیگر سبب شده است تا درچندسال گذشته مقادیرزیادی ازآلاینده های مختلف وارد آب و خاک شده و موجبات آلودگی آنها را فراهم آورند عملیات تصفیه برای دستیابی به اهدافی ازقبیل حذف مواد آلی محلول حذف ذرات خطرناک حذف گازهای محلول و غیره انجام می شود دراین زمینه یکی ازجدیدترین تکنیکهایی که طی دودهه اخیر برای رفع این مشکل توسعه پیدا کرده است روش گیاه پالایی Phytoremediation( می باشد گیاه پالایی فناوری نوپا ساده و کم هزینه است که درآن از گیاهان برای جذب تغییر شکل تجمع و یا تصعید الاینده ها از آب خاک و هوا استفاده می شود موجودات ذره بینی خاک قادر به تجزیه الاینده های الی هستند اما برای تجزیه فلزات معدنی باید اینگونه آلاینده ها به مواد آلی تبدیل شوند که این مرحله توسط گیاهان درفرایند گیاه پالایی انجام می شود.