سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جهانگیر عابدی کوپایی – دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا دادمهر – استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
فرناز جولازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارو

چکیده:

امروزه آلودگی محیط زیست از مسائل مهمی است که جوامع مختلف با آن روبرو هستند .آلاینده ها ازعوامل ایجاد اختلال در محیط زیست به شمار می روند و آب، خاک و هوا به عنوان اجزا ی مهم محیطزیست در معرض مستقیم آلودگیهای ناشی از فعالیتهای صنعتی است . رفع برخی از آلودگی های خطرناک نظیر فلزات سنگین، ترکیبات نفتی، مواد رادیواکتیو از خاک با کمک گیاهان از جمله روشهایپاکسازی است که استفاده از آن به دلایل مختلف رو به تزاید است. در مقاله حاضر، این روش از جهات مختلف از جمله نقش گیاهان در پاکسازی آلودگی ها و معرفی گیاهانی که پتانسیل بالایی در خصوصرفع آلودگیهای ناشی از فلزات سنگین دارند، مزایا و محدودیت های گیاه پالایی مورد بررسی قرار گرفته است.