سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی داداللهی سهراب – مدیر گروه محیط زیست، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
میترا چراغی – دانش آموختهی کارشناسی ارشد بیولوژی دریا- آلودگی دریا، دانشگاه علوم و ف

چکیده:

کادمیوم و نیکل از آلاینده های مهم اکوسیستمها میباشند که از راههای مختلفی وارد محیطهای آبی میشوند و ایجاد آلودگی مینمایند. درخت حرا از گیاهانی است که میتواند در اکوسیستمهای جزر و مدی رشد نماید و توانایی گیاه پالایی دارد. در این مطالعه که درختان حرای منطقهی امام خمینی در استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفتند، مشاهده شد که درخت حرا دارای مکانیسم تثبیت گیاهی میباشد.