سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن میرشکالی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
هاشم هادی –
حبیب خداوردی لو –
رضا امیرنیا –

چکیده:

سلامت و حیات انسان و سایر موجودات از الودگی خاک و گیاهان به فلزات سنگین به مخاطره می افتد هدف ازاین پژوهش بررسی توانایی گیاهان سورگوم و سلمه تره در گیاه بهسازی خاک الوده به روی بود بدین منظور یک نمونه خاک اهکی با غلظت های مختلف روی الوده شد سورگوم و سلمه تره پس از کشت دراین خاک برداشت و تجزیه شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سلمه تره نسبت به سطوح پایین و متوسط الودگی۹۰۰mg/kg £ بردبار تر بود ولی سورگوم الودگی های حاد روی را بهتر تحمل کرد همچنین سورگوم نسبت به سلمه تره توانایی بیشتری در برداشت روی داشت بطوریکه میتوان خاکهایی با سطوح پایین الودگی۹۰۰mg/kg £ روی را توسط سورگوم پالایش نمود