سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسر عظیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین شریعتمداری –
مهران شیروانی –
ایمان فاضلی فارسانی –

چکیده:

گیاه‌پالایی، یکی از کم‌هزینه‌ترین و ساده‌ترین روش‌های پالایش خاک‌های آلوده به فلزات سنگین می‌باشد. بدین منظور، آزمایشی گلخانه‌ای جهت بررسی توان گیاه‌پالایی دو گیاه ذرت و کلزا، تحت سیستم کشت منفرد (کشت منفرد ذرت و کشت منفرد کلزا) و مخلوط (کشت ذرت و کلزا با هم در یک گلدان) انجام شد. نتایج نشان داد جذب فلزات سرب، روی، مس و نیکل در ریشه کشت منفرد ذرت، بیشتر از جذب در ریشه کشت مخلوط(ذرت و کلزا) بوده و در ریشه کشت مخلوط بیشتر از کلزای کشت منفرد بود. جذب روی و نیکل توسط شاخساره کلزا و کشت مخلوط، برابر و بیشتر از ذرت بود. در حالی که جذب مس در شاخساره ذرت و کشت مخلوط، برابر و بیشتر از کلزا بود. همچنین، نتایج مربوط به جذب فلزات در کل زیست‌توده (جمع ریشه و شاخساره) نشان داد جذب سرب و روی در ذرت و کشت مخلوط، برابر و بیشتر از کلزا بوده و جذب مس و نیکل، در ذرت بیشتر از کشت مخلوط بوده و در آن بیشتر از کلزا بود. همچنین، عملکرد مجموع ذرت و کلزا در کشت مخلوط، افزایش یافت. بنابراین، استفاده از سیستم کشت مخلوط می‌تواند فلزات روی و نیکل را بیشتر از ذرت، و مس را بیشتر از کلزا، استخراج کند.