سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نگین حجابی – دانشجویان مهندسی منابع طبیعی گرایش شیلات
منا القاصی –

چکیده:

بسیاری از اکوسیستم های طبیعی دراثر فعالیت های انسانی به فلزات سنگین و ترکیبات آلی آلوده شده اند منشا فلزات سنگین درخاک متنوع و شامل بهره برداری از معادن سوختهای فسیلی، ذوب فلزات، موادزائد شهری کودها، آفت کشها و برخی پسمانده های صنعتی و ترکیبات آلی هم شامل آفت کشها مواد قابل اشتعال و انفجاری و غیره می باشند که اغلب این تکنیکها هزینه بربوده و کاربری اراضی برای تولید محصول و نیز فعالیت های حیاتی خاک را کاهش میدهد تکنولوژی های سنتی نیز علاوهبرصرف زمان زیاد مشکل بوده و اغلب نیازمند مداخله انسان می باشند بنابراین بهتر است تا حد ممکن از روشهای بیولوژیک مناسب مقرون به صرفه و طبیعی درمحل استفاده شود گیاه پالایی phytoremediation) یعنی کاربرد گیاهان برای اصلاح و پالایش خاکهای الوده به عنوان یک روش جایگزین مورد قبول برای جابجایی و یا غیرفعال کردن فلزات و ترکیبات آلی درخاکهای آلوده توصیه شده است. پالایش گیاهی به دلایل رشد کم و اندازه کوچک گیاهان انباشت گر یک فرایند نسبتا کند است و سالها طول می کشد که سطح الودگی به مقدار قابل قبول و مجاز درخاک برسد برای اینکه این فرایند زنده بهعنوان یک تکنولوژی مورد قبول واقع شود بایستی برای تقویت و بهبود کارایی آن از راه کارهای مناسب بهره گرفت