سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حمید زارع مویدی – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
حسین قره داغی – عضو هیات علمی دانشگاه آزادی اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

هدف از این مطالعه شناسایی پوشش گیاهی (اعم از جوامع گیاهی جنگلی و درختچه ای ) شورپسند اطراف دریاچه طشک در شرق ارسنجان می باشد. در این مطالعه ابتدا خصوصیات منطقه مذکور تشریح و سپس به معرفی گیاهان این منطقه پرداخته شده است . در رابطه با معرفی مشخصات منطقه ی مورد مطالعه، مشخصات کلی منطقه مورد مطالعه، مشخصات لیمنولوژیک دریاچه (ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی) ، نقش دریاچه در منطقه و مستعد بودن منطقه برای توسعه اکوتورسیم و طبیعت گردی در کشور تشریح گردیده است . در بخش بعد ابعاد و پیامد های کاهش وسعت دریاچه و مشکلات زیست محیطی آن بیان شده است . در قسمت تشریح و معرفی گیاهان منطقه که عموماً شور پسند هستند به معرفی گیاهان شور پسند نظیر سالسولا salsola وآتریپلکس Atriplexاشنان Seidlitzia rosmarinus و درختچه هایی مانند درختچه ی گز Tamarix hispida درختچه ی انار شیطان Tecoma درختچه ی قیچ Zygophyllum eurypterum و درختچه ی تاغ Haloxylon پرداخته شده است و بطور کامل این گونه معرفی گردیده است. همچنین به موارد استفاده و پراکنش جغرافیایی و حتی منشاءو روش نگهداری آن گیاه نیز اشاره شده است.