سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید محمد نصیر موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش اصلاح نباتات دانشگاه آزاد کر
پگاه پرنمازه – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش اصلاح نباتات دانشگاه آزاد کر

چکیده:

کشور ما در زمینه توسعه کشاورزی با مسائل زیادی ازجمله ناکافی بودن زمین های کشاورزی ،کویری شدن برخی مناطق ،پیشروی شوری در خاک های زیر کشت ،کم شدن منابع و روند سریع و نگران کننده افزایش جمعیت روبروست و از سوی دیگرتولید مواد غذایی با نیاز جامعه هماهنگ نیست بنابراین حفظ محصول از گزند عوامل خسارت زا درمراحل مختلف تولید اهمیت بسزایی داردزیرا همواره قسمت زیادی از تولیدات کشاورزی بر اثر حمله این عوامل از لحاظ کیفی و کمی آسیب می بینند و در بعضی موارد کل محصول را از بین می بردو تنها بر اساس آخرین آمار منتشر شده تنها علف های هرز بیش از ۲۰ % از محصولات کشاورزی را از بین می برد بنابراین نگاهی اساسی به این موضوع از ضروریات بخش مدیریت کشاورزی می باشدکه بایستی با دقت به آن توجه شود.