سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن سالاری – گروه اکولوژی، مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، ک
حکیمه علوی – گروه اکولوژی، مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، ک
محمد مقدر – گروه تنوع زیستی، مرکز بین المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

چکیده:

در این پژوهش، گیاهان رشدیافته در مناطق اطراف دو معدن سرب مهم استان کرمان شامل قنات مس مروان و معدن ترز با استفاده از مطالعات فلوریستیک مورد شناسایی قرار گرفت. مقدار مس تجمع یافته در این گیاهان نیز با استفاده از جذب اتمی و روش اسپکتروسکوپی، سنجیده شد. مقادیر سرب موجود در خاک اطراف گیاهان نیز مورد سنجش قرار گرفت. داد ههای بدست آمده از مقادیر مس با مقادیر اعلام شده از مرکز ملی اطلاعات سرب NLIC) تحت حمایت آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا مورد مقایسه قرار گرفت. مطالاعات فلوریستیک نشان داد که دو گونه Astragalus glancanthus و Acantholimon sp بیشترین فراوانی را در بین گونه های موجود در اطراف این دو معدن دارند در حالیکه مقدار مس تجمع یافته در این گیاهان بیش از ppm 400 بوده و این مقدار بیشتر از حد سمیت تعیین شده توسط NLIC می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده بنظر می رسد، می توان در مناطق آلوده به سرب از این دو گیاه، جهت پاکسازی منطقه آلوده استفاده نمود.