سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کریم مردمی – استادیار و هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سها پورمحمد – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه خوراسگان/اصفهان
فرشته شکیبا – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه خوراسگان/اصفهان
آرش پسران – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

همه از خاکیم و به خاک باز خواهیم گشت، هیچ چیز از طبیعت جدا نیست، با پیشرفت علم و صنعت هر روزه بیشتر می آموزیم که در زمینه های مختلف، بهترین ها را می توان از طبیعت انتظار داشت، بهترین غذا، بهترین دارو، بهترین شرایط زیست و شاید بهترین ساختمان. زمان، حقانیت طبیعت را به اثبات رسانده است به طوری که هر حرکتی که در خلاف جریان نیروهایش طی طریق نموده، توسط خود او سرکوب شده است. فرم های طبیعی تاکنون مورد توجه معماران زیادی قرار گرفته و هر یک با توجه به نوع بینش خود از آن ها در طراحی های خود استفاده کرده اند. با پذیرش این که ساختمان جزء جدایی ناپذیری از طبیعت است، سازه نیز جزئی جدایی ناپذیر از آن خواهد بود. بر مبنای این فرض که می توان با تحلیل نیروها در عناصر طبیعی به دستاوردهای جدید و موفقی دست یافت، که علاوه بر پایداری از زیبایی نیز برخوردار باشد، پژوهش حاضر گیاهان را به عنوان یک نمونه موفق از سازه های طبیعی مورد بررسی قرار داده و در روند پژوهشش شاخص های پایداری گیاهان آبی در مقابل فشار آب و مناظره چند نمونه گیاه با نیروی باد، انعطاف پذیری در مقابل حرکت جانوران و مسائلی از این دست را مورد بررسی قرار می دهد. بر این اساس که روند پژوهش به منظور تقلید صرف از فرم گیاهان نیست، بلکه نگاه به آنان به عنوان گنجینه ایست که می توان با بررسی نمونه های مختلف موجود و با استفاده از روش تحلیلی، قابلیت های آنها را به صورت آنالیز کیفی عکس العمل در برابر نیروها، بررسی و ویژگی های مطلوب و قابل استفاده شان در طراحی سازه استخراج و ایده هایی در این زمینه ارائه داد. برای رسیدن به این مضمون چند نمونه موردی موفق نیز بررسی و پیشنهادات به صورت جداولی ارائه می گردد