مقاله گیاهان میزبان سفید بالک ها (Homoptera: Aleyrodidae) در بعضی مناطق ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: گیاهان میزبان سفید بالک ها (Homoptera: Aleyrodidae) در بعضی مناطق ایران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاه میزبان
مقاله سفید بالک
مقاله Aleyrodidae
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهاری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: محبی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پروانک کامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس نمونه برداری های انجام شده طی سال های ۱۳۸۵ – ۱۳۷۶ در برخی مناطق ایران نظیر استان های فارس، اصفهان، تهران، سمنان، گیلان، مازندران و گلستان، ۲۱۴ گونه گیاه میزبان از ۱۲۷ جنس و ۵۸ خانواده برای سفید بالک های ایران (Homoptera: Aleyrodidae) شناسایی گردیده است. بررسی ها نشان داد که بیشترین تعداد میزبان های گیاهی برای سفید بالک های ایران به ترتیب در خانواده های Leguminosae (21 گونه)، Malvaceae (18 گونه)، Solanaceae (14 گونه)،  Rosaceae(14 گونه)،  Compositae(13 گونه)، Rutaceae (8 گونه)، Euphorbiaceae (8 گونه)،  Oleaceae(8 گونه)،  Brassicaceae(7 گونه) و Cucurbitaceae (7 گونه) قرار دارند. نمونه برداری های انجام شده در فصل های مختلف سال و در مناطق مختلف استان های مذکور نشان داد که برخی میزبان ها مانند اوکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis, Myrtaceae)، مورد (Myrtus communis, Myrtaceae)، بنگرو (Vitex pseudo – negundo, Verbenaceae)، پنیرک (Malva parviflora, Malvaceae)، کنار (Ziziphus lotus, Rhamnaceae) و کرچک (Ricinus communis, Euphorbiaceae) به دلیل همیشه سبز بودن و داشتن شاخ و برگ فراوان در تمام مدت سال، به عنوان پناهگاه های مهمی جهت زمستان گذرانی و بقای سفید بالک ها محسوب می گردند. بنابراین شناسایی میزبان های مهم سفید بالک ها در فصل زمستان و نیز آغاز فصل بهار و برنامه ریزی جهت کاهش و یا حذف میزبان های مزبور از حاشیه مزارع، می تواند گامی اساسی در راستای مدیریت تلفیقی (IPM) سفید بالک ها محسوب گردد.