سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیده مرضیه مقیم نژاد حسینی – کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق
ذریه فرجی – کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق

چکیده:

نمازیکی ازاساسی ترین فرامین دین اسلام است که از اغاز پیدایش دین مبین اسلام و امر به نماز به زبان عربی خوانده می شده و برخلاف بسیاری مسائل جدید و نوظهور که زندگی بشری آن را بوجود آورده و هرکدام نیاز به حکم جدید فقهی و حقوقی دارند این فرمان الهی ازگذشته تاکنون همانگونه باقی بوده و هست دررابطه با ینکه آیا نماز را به زبانی غیرعربی میتوان خواند هرمسلمانی بتواند الفاظ نماز را به زبان خود ترجمه کند دراین نوشتار سعی شده که علاوه برارایه مدارک فقهی مبنی بروجوب عربی خواندن اجزا نماز و عدم تاثیر گذشت زمان دراین امر تاثیر زبان نماز درتحکیم امت اسلامی مورد بررسی قرارگیرد شریعت اسلام به دو بخش تقسیم میشود مطالعات و عبارات که هرکدام احکام و موضوعات جدایی دارند دراینکه احکام و موضوعات معاملات تغییر با گذشت زمان می کند بحث مفصلی است که میتواند در عناوینی چون پیوند اعضا تغییر، جنسیت و … جست