سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمشید بهین – دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
ارسلان کیانی نژاد – کارشناس ارشد

چکیده:

دراین تحقیق گوگردزدایی اکسایشی همراه با اشعه ماورا بنفش UODS به عنوان سیستم اکسیداسیون پیشرفته برای حذف گوگرد ازن فت سفید تصفیه نشده پالایشگاه کرمانشاه درراکتور ازمایشگاهی ناپیوسته مورد مطالعه قراگررفته شده است ازترکیب پراکسید هیدروژن / اسید فرمیک / اشعه ماورا بنفش به عنوان سیستم اکسیداسیون و پس از اکسیداسیون به منظور جداسازی ترکیبات گوگردی اکسید شده ازنفت سفید روش استخراج با متانول استفاده شده است دراشرایط بهینه برای اکسیداسیون UODS نسبت پراکسید هیدروژن به گوگرد معادل ۱۰/۷ نسبت اسید به گوگرد معادل ۱۲ دمای ۵۰درجه سانتیگراد و زمان ۹۰دقیقه درصد گوگردزدایی ازنفت سفید ۸۵/۵۱ بدست آمد گوگردزدایی با فرایندهای اکسیداسیون شامل پراکسید هیدروژن به تنهایی و ترکیب پراکسید هیدروژن / اسید فرمیک بدون حضور اشعه ماورا بنفش سایر شرایط مشابه UODS نیز انجام شد