مقاله گوگردزدایی از تیوفن توسط باکتری Pseudomonas stutzeri SEE-1 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۵۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: گوگردزدایی از تیوفن توسط باکتری Pseudomonas stutzeri SEE-1
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوگردزدایی زیستی
مقاله تیوفن
مقاله سلول فعال بدون رشد
مقاله نفت خام
مقاله سودوموناس استوتزری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرسلیمیان محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادی فر زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: امتیازی گیتی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حذف گوگرد از ترکیبات تیوفنی یکی از مسائل مهم در پالایشگاه ها و کنترل آلودگیهای زیست محیطی محسوب می شود. یک سویه باکتریایی غنی شده در خاک حاوی MTBE قادر به گوگردزدایی از ترکیب تیوفن می باشد که با آنالیز فیلوژنتیکی انجام شده بر اساس توالی ژن ۱۶S rRNA، این سویه به عنوان Pseudomonas stutzeri شناسایی شد. آزمایشهای گوگردزدایی با سلولهای فعال بدون رشد این باکتری در حضور ترکیب گوگرددار مدل تیوفن و در فاز آبی انجام شد که نتایج به دست آمده با روش اسپکتروفتومتری UV در طول موج ۲۳۰ نانومتر نشان داد که بیش از ۹۵ درصد از تیوفن با غلظت اولیه ۱۲٫۴ میلی مولار پس از ۱۵ ساعت حذف شده است. آنالیز انجام شده با روش کروماتوگرافی گازی (GC) نیز همین میزان کاهش تیوفن را نشان داد. همچنین به منظور بررسی فعالیت گوگردزدایی سلولهای فعال بدون رشد این باکتری در محیط دوفازی حاوی نفت خام، میزان کاهش گوگرد از طریق اندازه گیری میزان سولفات آزاد شده با روش کدورت سنجی مورد بررسی قرار گرفت.