سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس حاتمی – هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمان
محمدمهدی امینایی – هیئت عملی بخش بیماری شناسی مرکز تحقیقات کشاورزی
بتول صادقی – مدرس دانشگاه پیام نور کرمان

چکیده:

خرمای مضافتی یکی از بهترین ارقام خرما شهرستان بم می باشد به منظور بررسی مایکوفلور خرما طی بررسی که از باغات منطقه انجام شد نمونه هایی ازمیوه خرما که دارای علائم خشکیدگی و تغییر رنگ بود جمع آوری و در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت نمونه های آلوده پس از ضد عفونی سطحی با هیپوکلریت سدیم ۰/۵ در صد به محیط کشت PDA منتقل گردید و جدایه هایی از جنس فوزاریوم جداسازی گردید که به دو روش نوک ریسه و تک اسپور خالص سازی انجام گرفت سپس در محیط CLA و PDA (برگ میخک آگار ) کشت داده شده پس از ۱۰ روز مشخصات میکروسکپی بررسی گردید و شناسایی با استفاده از کلید شناسایی Nelson 1983 و Gerlach 1982 انجام گرفت که نتایج بدست آمده بدین شرح بود: Fusarium oxyprium , F. solani, F. equisiti و F.subglutinans که F.subglutinans و F. equisiti برای اولین بار از خرما در ایران جداسازی شد .