سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

افسانه عرب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه معماری، بوشهر، ایران
فاطمه بهجو – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه معماری، بوشهر، ایران
آرش پسران – پژوهشگر دوره دکتری معماری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی ، گروه معماری، بوشهر، ایران

چکیده:

چوب به عنوان عنصر سازه ای تاکنون بخوبی پاسخگوی نیاز ساختمان بوده .و معماران دوره قاجاریه تا اوایل دوره پهلوی را بر آن داشته تا در ساخت عناصر تزیینی معماری از آن استفاده کنند.از جمله این عناصر تزیینی ارسی ها هستند که طرح و نقش خاصی دارند ؛ اما امروزه با توجه به نفوذ معماری غرب و کمرنگ شدن عناصر سنتی ، در حال فراموشی اند.این مقاله از نظر تبیین اینکه چوب چه نقش سازه ای در ساختار پنجره های ارسی دارد ، تهیه و ارائه شده است.هدف از این پژوهش مطالعه طرح ارسی های عمارت های دوره قاجار و تطبیق آنها با یکدیگر می باشد ؛ در این راستا طرح ارسی های عمارت های قاجاری بوشهر با رویکرد به ارسی های عمارت دهدشتی ، طبیب ، کمندی و گلشن بررسی شده است.شیوه تحقیق توصیفی و تحلیلی وروش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای برای بیان ضوابط ومقایسه ای کیفی ومیدانی جهت بیان واقعیت ها می باشد.نتایج حاصل از مطالعات علمی امکان گونه شناسی بصری ونوع قرارگیری انواع سازه را در فضا ها فراهم می نماید.