مقاله گونه شناسی سفال های دوره نوسنگی جدید و مس سنگی دشت تهران (مطالعه موردی تپه پردیس ورامین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۸ در پیام باستان شناس از صفحه ۱۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: گونه شناسی سفال های دوره نوسنگی جدید و مس سنگی دشت تهران (مطالعه موردی تپه پردیس ورامین)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گونه شناسی
مقاله سبک
مقاله نوسنگی
مقاله مس سنگی
مقاله تپه پردیس
مقاله دشت تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی پور حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی نشلی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی خرانقی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طبقه بندی و گونه شناسی مجموعه های سفالی که در کاوش ها یا بررسی های باستان شناختی بدست می آیند؛ یکی از روش های استاندارد در مطالعات باستان شناختی به شمار می رود. در مقاله حاضر نیز بر مبنای طبقه بندی مجموعه سفالهای حاصل از فصل دوم کاوش در تپه پردیس ورامین، به بیان ویژگی ها و شاخص های گونه های سفالی دشت تهران از دوره نوسنگی جدید تا دوره مس سنگی جدید پرداخته شده است. این مطالعات به ما کمک می نماید تا موضوعاتی چون تداوم یا گسست بین سنت ها و سبک های سفالی در دوره های مختلف را آشکار سازیم و از طریق آنها به تحلیل های گسترده تری چون تداوم یا گسست فرهنگهای پیش از تاریخی در دشت تهران و فلات مرکزی ایران بپردازیم. به نظر می رسد نتایج حاصل از این مطالعه را بتوان به کل منطقه فلات مرکزی ایران تعمیم داد.