مقاله گونه شناسی بافت های روستایی درایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: گونه شناسی بافت های روستایی درایران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گونه شناسی
مقاله بافت روستایی
مقاله روستا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک حسینی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهی محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیشینه طراحی و ساخت و ساز با توجه به معیارها و ویژگیهای طبیعی و اقلیمی در معماری سنتی ایران به صدها سال می رسد و از شاهکارهای معماری در جهان به شمار می آید. بافت کالبدی روستاها علاوه بر دخالت مستقیم افراد جامعه از عوامل محیطی نیز تاثیر می پذیرند. شدت تاثیرگذاری این عوامل گاه بواسطه توانایی های انسانی کاهش می یابد ولی همواره تاثیرات خود را بر شکل بندی کالبد و سازمان فضایی روستا حفظ می کند. بنابراین خصوصیات کالبدی روستاها تحت تاثیر دو گروه کلی عوامل مرتبط با محیط یا طبیعت و انسان شکل می گیرد. بافت های روستایی حاوی اطلاعات مفیدی برای ارزیابی میزان تاثیرپذیری فرایند شکل گیری و توسعه طبیعی کالبد روستاها از عوامل مختلف محیطی اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی هستند که در بسیاری از روستاهای کشور نیز حضور و تداوم دارند. این مقاله با هدف شناسایی الگوهای شکل گیری و تکامل بافت های روستایی کشور متاثر از عوامل مذکور است.