سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرحناز حقایقی نصرتی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی، گروه گیاه پزشکی، دانشگاه تهران
حسینعلی لطفی زاده – بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان
حمید قاجاریه – گروه گیاه پزشکی، دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان

چکیده:

زنبورهای خانواده Mymaridae متعلق به بالاخانوادهی Chalcidoidea میباشند که با داشتن ۱۰۳ جنس و ۱۴۲۴ گونه های معتبر در دنیا پراکنده شدهاند، . در تحقیقاتی که در ایران انجام گرفته است تعداد چهار گونه از جهنس Erythmelus اززنبورهای زیر خانواده ی Mymarinae و قبیله ی Anaphini گزارش شده است . Erythmelus flavovarius (Walker, 1846), Erythmelus israelensis (Viggiani and Jesu, 1985), Erythmelus panis (Enock, 1909), Erythmelus rex (Girault, 1911).