سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ساسان خانبلوکی – کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت های تاریخی
نورا حائری – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

رشدفزاینده جمعیت جهان اثرفاجعه امیزی برزیستگاه های طبیعی کره زمین داشته رشد بی رویه شهرنشینی منجر به مصرف غیرمسئولانه انرژی شده و گرم شدن تدریجی کره زمین و افزایش انواع آلودگیهای زیست محیطی گردیده است این درحالی است که مقدار زیادی ازاتلاف انرژی فسیلی ناشی ازروشهای غیراستاندارد ساختمان ها جهت گرمایش و سرمایش و ناهمگونی با شرایط اقلیمی است به همین جهت بسیاری از محققین پیشنهاد می دهند که انواع دیگرانرژی غیرفسیلی بایستی جایگزین انرژی های فسیلی شود به نظر می رسد که طراحی بومی که با توجه به اقلیم هرمنطقه صورت می گرفته عاملی موثر درجهت کاهش مصرف سوختهای فسیلی بوده است دراین مقاله ابتدا به بررسی اقلیم گرم و خشک پرداخته شده و ویژگیها و همینطور مشکلات اقلیمی آن بررسی شده است و سپس به بررسی و تاثیر گودال باغچه به عنوان یکی از عناصر شاخص معماری و همینطور الگویی سازنده که درآسایش و راحتی زندگی مردم این مناطق نقش عمده ای ایفا کرده است پرداخته میش ود.