مقاله گهر یابان دریای رویاها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: گهر یابان دریای رویاها
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواب گزار
مقاله علوم
مقاله صفات
مقاله موقعیت اجتماعی
مقاله مخاطرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری گوار نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: قره بگلو سعیداله
جناب آقای / سرکار خانم: عرب زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خواب از نشانه های خداوند در روز و شب است و تبیین و تفسیر جلوه های راز آلود آن بر عهده معبران و خواب گزاران می باشد تا پرده ابهام را کنار زده و پیام های عالم غیب را با علم موهوبی و یا اکتسابی خود به صاحبان خواب ها تفهیم نمایند.
نگارنده در این مقال بر آن شده که با استناد به متون ادبی، ضمن درجه بندی معبران و بیان صفات ممیزه آنان، بتواند طرحی از خطوط اساسی و مشخصات کلی این قشر را به روش توصیفی – تحلیلی ترسیم کرده و با بررسی مناسبات عمومی و فردی آنان در ارتباط با دربار و عموم مردم، پژوهشی ارائه دهد که درک روشن تری از جایگاه و اعتبار خواب گزاران در اذهان قدما به دست دهد.