مقاله گهرهای فراوان بر بام شعر گلچین (بررسی و تحلیل عواطف و درون مایه های شعر گلچین گیلانی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشنامه ادب غنایی (زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۲۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: گهرهای فراوان بر بام شعر گلچین (بررسی و تحلیل عواطف و درون مایه های شعر گلچین گیلانی)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلچین گیلانی
مقاله عاطفه
مقاله درون مایه
مقاله صمیمیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن آبادی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عاطفه از بخش های مهم شعر است و غالبا اصلی ترین هدف شاعر از سرودن شعر انتقال عواطف و احساسات است. در واقع میزان تاثیر پذیری هر شاعر از محیط خارج و ترکیب آن با تجربیات قبل و بازسازی تصویری نو در ذهن، عاطفه او نامیده می شود؛ به این ترتیب میان شاعران از جهت نوع عاطفه و بیان آن و نیز تاثیر گذاری بر خواننده تفاوت هایی اساسی وجود دارد. از آنجا که عاطفه و درون مایه شعر معلول تجارب شخصی شاعر است، با بررسی و تحلیل عواطف و درون مایه های یک شعر می توان برخی از زوایای مبهم ذهن و زندگی شاعر آن را روشن نمود.
مجدالدین میرفخرایی (گلچین گیلانی) یکی از شعرای تاثیرگذار در گسترش شعر معاصر فارسی است. در این جستار ابتدا مختصری از زندگی گلچین گیلانی آورده ایم؛ آنگاه همراه با شاهد مثال هایی، به روشی توصیفی به عواطف و درون مایه های شعر گلچین از جمله عشق، غم و اندوه، امید و نومیدی، یادها و خاطره ها، وطن، تقدیر، مرگ و زندگی و راز هستی پرداخته ایم.