سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهروز اسکندرپور – اعضا هیئت علمی دانشگاه پیام نور
همت سمندری –
میرصمد موسوی –

چکیده:

گندم به عنوان مهمترین محصول استراتژیک جهان سهم بسزایی درتامین امنیت غذایی دارد بطوریکه بیش از ۵۰ درصد انرژی دریافتی هرفرددر طول زمان تامین می شود که این امر باعث شده بعنوان یک کالای اساسی در سبد غذایی مردم قرارگیرد و کشورهای جهان به ۹ عنوان یک حربه سیاسی از ان بهره برداری می کنند از طرفی کشورما به لحاظ شرایط اقلیمی یکی از کشورهای مستعددربخش کشاورزی است که با مدیریت و تلاش می توانیم به قله های رفیع اقتصادکشاروزی دردنیا دست پیدا کنیم صحیت این ادعا رسیدن بهخودکفایی گندم پس از ۴۸ سال در سال ۸۳ است که به دنبال این رخداد در تاریخ کشاورزی ایران ۲۶ آبان ماه روزخودکفایی گندم نام گذاری شد دراین مقاله سعی برآن است که ضمن بررسی وضعیت بازار و بازاریابی گندم و راه های توسعه درکشورمان به نحوه سیاست گذاری ها و دخالت های دولت های پیشرفته دراین حوزه پرداخته و نهایتا اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی برمحصول گندم بحث می شود.