سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن هاشمی – گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بیژن بینا – گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد مهدی امین – گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
خدابخشی – گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

چکیده:

برای بررسی تاثیر اشعه گاما بر گندزدایی آب و فاضلاب ، نمونه های آب خام و آب فیلتر شده تصفیه خانه آب اصفهان و نمونه های پساب ثانویه خروجی تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان و پساب ثانویه زلالسازی شده ( با زمان ماند یک روز) و پساب ثانویه فیلتر شده جمع آوری شد. با استفاده از دستگاه درمانی ۶۰CO مولد اشعه گاما با نرخ انتشار اشعه ۴۰۵/۳۸CGy/min نمونه های اب در دوزهای ۱۶۰Gy – 20 و نمونه های پساب در دوزهای ۲۴۰Gy -80 پرتودهی گردید. جهت تعیین میزان کلیفرم قبل و بعد از پرتودهی ، بر روی نمونه ها کشت میکروبی انجام شد . بر اساس نتایج آزمایشات میکروبی ، تقریبا ۱۰۰ درصد کلیفرمهای کل و مدفوعی د رنمونه های آب در دوز ۱۶۰Gy از اشعه گاما غیر فعال شدند. کارایی اشعه گاما در غیر فعال سازی کلیفرمهای کل پساب در دوز ۲۴۰Gy ، بسته به کیفیت آنها متفاوت بود که برای نمونه های پساب ثانویه ، زلال شده و فیلتر شده به ترتیب ۵۶ و ۸۳ و ۶۴ درصد و کاهش کلیفرمهای مدفوعی ۴۶ و ۵۸ و ۸۱ درصد بود. همچنین کاهش موثر ( ۸۰-۵۰%) بار کلیفرمی نمونه های پساب در دوزهای ۲۴۰Gy – 120 مشاهده شد. طبق منحنی های دوز – پاسخ ، با افزایش دوز پرتو غیر فعال سازی کلیفرمها بصورت خطی افزایش مس یابد . با دوز گامای مورد استفاده در این مطالعه ، در نمونه های آب ، راندمان حذف کامل کلیفرمها حاصل گردید. اما برای نمونه های فاضلاب با وجود راندمانهای بالای ۸۰ درصد در نمونه های فیلتر شده پساب ، هنوز استاندارد زست محیطی مرتبط با پارامترهای میکروبی پساب برآورد نمی شود . لازم است دوزهای بالاتر اشعه مورد استفاده قرار گیرد.