سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رویا شینی غلامپور – خوزستان اهواز بالاتر از میدان فرودگاه نرسیده به کوروش شرکت ملی حفاری ا

چکیده:

مهار نمودن طبیعت و غلبه بر نیروهای آسیب رسان از ابتدای خلقت جوهره اصلی تلاش و مبارزه بشر را برای بقا و ادامه زیست تشکیل می داده است انسان همواره در حال مقابله و ستبز مستمر با مخاطرات طبیعی با هدف کاهش خسارت و اسیب های ناشی از آن بوده است این در حالی است که برخلاف نیرویهای طبیعی آسیب رسان با اثر مستمر و در عین حال قابل پیش بینی مقابله با انسان با نیروهای طبیعی و سوانح غیرمستمر و غیرقابل پیش بینی مانند زلزله تنها معطوف به بعد از وقوع آنها می گردیده است زمانی که از هستی او چیز زیادی برای نجات دادن باقی نمانده است نیروهایی با آسیب رسانی غیرمستقیم غیرمستمر و قابل پیش بینی در شکل گیری الگوهای مزبور نقش اصلی و موثر ایفا نمایند. با وجود این باید اعتراف کنیم که لرزش زمین به خودی خود فاجعه نیست گرچه می تواند فاجعه بیافریند. دریان مقاله به بررسی یک نمونه از معماری اقلیمی در سرزمینمان به نام گنبد پرداخته شده و فناوری های بومی آن به بحث کشیده شده است.