سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

شیما رحمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک
مجتبی عمادی بایگی – عضوهیئت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

گلیوبلاستوما مولتی فرم GBMc شایع ترین مهاجم ترین و درواقع کشنده ترین نوع تومور مغزی اولیه دربزرگسالان است مدت زنده ماندن بعدازتشخیص اولیه ۱۲-۱۵ ماه است این سرطان شیوع نسبتا کمی دارد ولی ۲/۵درصد ازمرگهای سرطانی را به خود اختصاص داده است و درکشورهای پیشرفته تر و نیز درمردها شیوع بیشتری دارد یکی ازمهمترین ریسک فاکتورها بعدازجنسیت مذکر سن بین ۵۰تا۷۴ سال است موارد گزارش شده درایران درسال ۸۵ حدود ۱۳۰ نفر آقا و ۲۴۰ نفر خانم گزارش شده است گلیوبلاستوما براساس نوع سلول گلیال منشا گرفته از آن به سه دسته تقسیم می شود عمده ترین تغییرات ژنتیکی حذف در PTEN ، DKN2A و پیش بیانی EGFR هستند مسیهای سیگنالی مهم تغییر یافته دراین تومورها عبارتنداز Ras ، PTEN ی RB اولین اقدام درمانی جراحی و بعدشیمی درمانی با تموزولامید TMZcهمراه با رادیودرمانی است.