سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عالیه چنگیزی – دانشجوی کارشناسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، وا

چکیده:

در س واحل ج نوب ایران و در حاشیه خلیج فارس سه جنس از خ انواده گاوماه یان زندگی میکنند که شامل Periophthalmus waltoni, Scartelaos tenuis, Baleophthalmus dussumieri میباشند. گلخورک جانوری منحصر به فرد است زیرا آنها به شیوهای زندگی میکنند که به طور کامل شباهت به دوزیستان پیدا کرده- اند. در سطح سواحل شنی لا نه میسازند، حرکت میکنند، جفتگیری و تخمریزی میکنند. در زنجیره غذایی حر ا، غذای جانورانی ازجمله اگرتها، حواصیلها، پلیکان، فلامینگو، عقاب ماهیگیر… و ۵ گونه مار -که در خلیج فارس زندگی میکنند- هستند