سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیدا خسروی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری

چکیده:

اهمیت جنگلهای زاگرس شمالی برکسی پوشیده نیست اما متاسفانه مشکلات زیادی از جمله بهره برداریهای سنتی عدم استقرار زادآوری طبیعی و بحران پایداری برآن حاکم است بدیهی است برای مدیریت پایدار این جنگل ها شناخت جامعی از شرایط موجود وعوامل تاثیر گذار برآنها ضروری است که یکی از مهمترین عوامل موثر برجنگلهای زاگرس شمالی سرشاخه زنی درختان بلوط است که دراصطلاح کلی گلازنی نامیده م یشود و دراواخر تابستان یا اوایل پاییز به منظور تهیه علوفه زمستانی انجام میگیرد این مطالعه که به بررسی چگونگی انجام این عمل می پردازد درجنگلهای آرمرده درشهرستان بانه از توابع استان کردستان انجام گرفته است به نظر می رسد دراین شرایط پذیرش خواسته های اجتماعی و اجرای مدیرتی مشارکتی بهترین راه کار برای کاهش تخریب این جنگلها است.