مقاله گفتمان های پوشش ملی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران از صفحه ۴۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: گفتمان های پوشش ملی در ایران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بدن
مقاله پوشش ملی
مقاله گفتمان پوشش دینی
مقاله گفتمان پوشش لیبرال
مقاله مفصل بندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهد سیدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: کاوه مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معمولا نخستین چیزی که فرایند نوگرایی در جامعه های سنتی نابود می کند، لباس سنتی است. امروزه غرب با تکیه بر رسانه های فراگیر و صنعت فرهنگ، دنیا را به سوی همسان سازی پیش می برد که یکی از تجلی های آن، پوشش مردم است. در جامعه امروزی از یک سو جهانی شدن و گسترش فرهنگ مصرفی و فرهنگ عامه پسند به دلیل ورود فرهنگ بیگانه، از سوی دیگر ورود زنان به عرصه های عمومی، مساله پوشش را مساله ای غامض و مجادله برانگیز می کند. پوشش زنان در ایران هم زمان امری فرهنگی، مذهبی، ایدئولوژیکی و گفتمانی است. ما در این مقاله به پوشش ملی و پوشش زنان به طور خاص در قالب گفتمانی آن می پردازیم. نگاه به پوشش و تلاش برای درک گفتمانی آنها به ما کمک می کند که به زاویه جدیدی از این مساله حاشیه ساز پی ببریم. گفتمان ها بر اساس اهداف و ارزش هایی معین انتخاب هایی را در اختیار فرد می گذارند که بتواند خود را با پوشش به دیگران معرفی کند. این مقاله ضمن بررسی پوشش در سه دوره تاریخی بر ورود فرهنگ غربی درباره پوشش به ایران، تکیه داده است. در این دوره، گفتمان دینی با تاکید بر حجاب با گفتمان لیبرال مبنی بر آزادی در نوع پوشش درگیرند، هر چند گفتمان مذهبی غالب است، اما لازم است که مراکز تربیتی برای گسترش هر چه بیشتر حجاب اسلامی، به رغم تاکید بر نوع پوشش، بر محور «عفت» تاکید کنند.