مقاله گفتمان غربی سازی و تحریف اسلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در مطالعات سیاسی از صفحه ۷۱ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: گفتمان غربی سازی و تحریف اسلام
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غربی سازی
مقاله استعمار
مقاله جهانی سازی
مقاله جهان اسلام
مقاله رسانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسینی غیاثوند حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گفتمان «غربی سازی» مبتنی بر خصوصیات و ویژگی های است که آن را از انواع گذشته استعمار متمایز می کند که در این زمینه می توان به وجوه پنهان و جنبه های پیچیده فرهنگی، اجتماعی و زبانی آن اشاره کرد. به همین دلیل است که رسانه ها و فناورهای نوین ارتباطی مکانیسم اساسی غربی شدن جهان یا سلطه پنهان غرب به شمار می روند. همچنین غربی سازی از تاکتیک هایی همچون «اسلام هراسی»، «برخورد تمدن ها»، «رادیکالیسم اسلامی» و … در جهت پیشبرد اهداف خود استفاده می کند. یکی از الگوهای رفتاری غرب در جهت غربی سازی تحقیر آموزه های اسلامی است، چنان که در این جهت رسانه های غربی به ارایه چهره ای خشونت آمیز از اسلام، نگرش ابزاری به زن، معرفی اسلام به عنوان دشمن اصلی مردم غرب و دموکراسی، سوء تعبیر و تحریف مفاهیمی همچون جهاد و فتوا و القای این که اسلام خاستگاه اصلی ترور و تروریست ها است و … پرداخته اند. اهداف جهان غرب از سیاست های نوین را می توان در مسایل فرهنگی همچون فروپاشی عناصر هویتی دینی و سنت ها، ترویج افکار و اندیشه های عرفی سازی و همچنین تاثیرات خاص سیاسی همچون تلاش برای زوال ارزش های سیاسی اسلام، معرفی غرب به عنوان آمال سیاسی (بهشت سیاسی) جهان و … جستجو کرد.